Punt. Visions of Pictet Asset Management
Beleggerstype

Maak uw keuze

Informatie die nodig is om de site vlot te laten werken. Deze website zal het geselecteerde beleggerstype opslaan.

Particuliere beleggers
Institutionele beleggers
Financiële tussenpersonen
Loading profile...

Op zoek naar de winnaars van de toekomst

 Megatrends zijn structurele krachten van veranderingen die diepgaande sociale, economische en politieke betekenis hebben. Megatrends hebben een ingrijpende invloed op de toekomst en leiden tot de digitalisering van de economie, de toenemende verstedelijking en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen op aarde.

 

Bij Pictet Asset Management menen wij dat inzicht in deze megatrends kan leiden tot een beter functionerende wereld. Deze visie staat centraal binnen ons programma aan thematische beleggingsstrategieën: Agriculture, Biotech, Clean Energy, Digital Communication, Global Environmental Opportunities, Health, Premium Brands, Robotics, Security, Timber, Water en Global Megatrend Selection.

 

Onze 12 beleggingsstrategieën streven ernaar om innovatieve ondernemingen te identificeren die sterk worden beïnvloed door megatrends en bijdragen aan een betere wereld. Om ons begrip van deze ingrijpende trends te verdiepen, werken wij samen met een netwerk van megatrenddeskundigen waaronder onderzoekers, academici, wetenschappers en ondernemers die actief zijn op de terreinen duurzaamheid, technologie, gezondheid, alternatieve energie en landbouw.

 

Pictet Asset Management heeft al ruim 20 jaar ervaring in themabeleggingen en wij menen dat we de winnaars van de lange termijn kunnen selecteren en betere resultaten kunnen leveren, niet alleen voor onze beleggers maar voor iedereen. 

 

Global Megatrends

Robotics

 

 

Robotics

 

De vooruitgang op het gebied van het Internet of Things en op het gebied van kunstmatige intelligentie betekent een revolutie voor robotica en automatisering technologieën. Robots vinden we niet langer uitsluitend in fabrieken. Robots maken tegenwoordig deel uit van ons dagelijks leven. De Robotics-strategie streeft ernaar op drie belangrijke gebieden kansen te benutten. Op het gebied van industriële automatisering, waar bedrijven nieuwe generaties van slimme robots vervaardigen om industriële processen te ondersteunen. Op het gebied van roboticaoplossingen, die steeds vaker gericht zijn op toepassingen voor het dagelijks leven. En door de groei van ontsluitende technologieën, waardoor robots intelligenter kunnen communiceren en kunnen inspelen op situaties.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Water

 

Water is een bron van leven en onmisbaar voor mens en natuur. Hoewel geen vervanging bestaat voor water en het aanbod eindig is, neemt de vraag naar water toe. Megatrends zoals verstedelijking, bevolkingsgroei en klimaatverandering zetten de bestaande waterbronnen steeds meer onder druk. Het waarborgen van de huidige watervoorziening met nieuwe technologieën en diensten worden steeds belangrijkere thema’s, waarin biljoenen dollars worden geïnvesteerd. De Water-strategie belegt op alle terreinen van de wereldwijde watersector en richt zich specifiek op watervoorziening, watertechnologie en milieudiensten. Bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde wateruitdaging zullen beleggers nog tientallen jaren ongeëvenaarde kansen bieden.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Security

 

Veiligheid is een fundamentele menselijke behoefte. Beveiliging wordt steeds belangrijker voor overheden, bedrijven en individuen over de hele wereld. Van bescherming tegen cyberaanvallen en bewaking van essentiële infrastructuur tot voedselveiligheid en persoonsbeveiliging. Bedrijven die hiervoor oplossingen kunnen leveren, bieden een sterk groeipotentieel. Vanwege innovaties in mobiele technologie en e-commerce moet cyberbeveiliging voortdurend worden gemoderniseerd. De toenemende verstedelijking vereist investeringen om de infrastructuur en het welzijn van de burgers te beschermen. Steeds vaker leidt wetgeving tot hogere bestedingen aan diensten zoals het testen van levensmiddelen en aan inspectieapparatuur. Onze Security -strategie belegt in bedrijven die op deze verschillende gebieden actief zijn, waardoor zij een breed scala aan beleggingskansen biedt.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Biotech

 

De wereldbevolking groeit en de levensverwachting neemt toe. De wereld moet nieuwe manieren vinden om de kosten van de gezondheidszorg te verminderen en mensen gezond te houden. Biotechnologiebedrijven zijn de sleutel tot nieuwe ontdekkingen die deze vraagstukken kunnen oplossen. Wij beleggen in biotech-bedrijven die zijn gericht op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Wij analyseren zowel kleinere biotech-bedrijven als grotere, wereldwijd actieve biotech-ondernemingen en richten ons op de beste kansen in een sector met een geraamd groeitempo van 15-20% per jaar.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Clean Energy

 

Het energieverbruik per hoofd van de wereldbevolking stijgt, de wereldbevolking neemt toe en in opkomende landen als China en India groeit de economie. Deze factoren zorgen ervoor dat de vraag naar energie blijft toenemen. Daarnaast bestaat in ontwikkelde landen het vraagstuk van energiezekerheid en bestaat de wens om onafhankelijker te worden van energie. Dat betekent een overstap naar schonere energiebronnen, zonder energie uit het buitenland te importeren. De Clean Energy -strategie streeft ernaar de aantrekkelijkste beleggingsideeën op drie belangrijke terreinen te identificeren: innovatie om de vraag te minimaliseren door energie-efficiëntie, de overstap op energie met een lage CO2-uitstoot en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Al deze onderdelen spelen een belangrijke rol in de wereldwijde energieoverschakeling.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Agriculture

 

In 2050 leven naar verwachting 9 miljard mensen op aarde – en deze moeten allemaal voorzien worden van gezond, veilig en voldoende voedsel. Dit zorgt voor grote uitdagingen in de verbouw, opslag en distributie van levensmiddelen. De landbouwgrond wordt namelijk steeds schaarser doordat de bodemkwaliteit verslechterd en de vraag naar biobrandstoffen blijft toenemen. Bovendien stellen consumenten meer vragen over de bron en de bewerking van voedsel en eisen zij steeds vaker voedsel met een betere voedingswaarde. Onze Agriculture -strategie zoekt bedrijven die, van de boerderij tot op het bord, oplossingen bieden om de toekomstige voedselvoorziening zeker te stellen. Hiertoe behoren innovaties die de landbouwproductiviteit verbeteren, de efficiëntie van voedselverweking verhogen en de voedingswaarde te maximaliseren.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Premium Brands

 

 Topmerken vormen een uniek deel van de consumentenmarkt. Deze prestigieuze bedrijven in het topsegment hebben een reputatie voor uitstekende kwaliteit. Dit bevordert een sterke marktpositie, loyale klanten en een consistente prijsstellingskracht. Hoge toegangsbarrières betekenen dat deze merken minder kwetsbaar zijn voor nieuwe concurrentie, terwijl hun mondiale reikwijdte en reputatie hen aantrekkelijk maken voor bemiddelde consumenten over de hele wereld. Onze Premium Brands -strategie streeft ernaar beleggingskansen te benutten binnen trends op de lange termijn, zoals de verschuivende geografische samenstelling van de groep bemiddelde klanten, de groei van e-commerce en de komst van nieuwe luxeproducten en diensten die een unieke ervaring of levensstijl bieden.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Timber

 

Hout is een bijzondere en veelzijdige grondstof. Het is uitstekend bouwmateriaal en vormt de basis voor een hele reeks aan verpakkings-, karton- en papierproducten. Gezien de vele gebruiksmogelijkheden staat hout als grondstof onder toenemende druk om aan de vraag te voldoen. De groeiende bevolking en koopkracht, in het bijzonder in Azië, veroorzaakt een stijgende vraag naar papier-, karton- en hygiëneproducten. De Timber -strategie belegt actief in bedrijven die gebruik maken van bosland, van bosbeheer tot de verwerking van hout voor de bouw, de industrie en consumententoepassingen. Wij richten ons vooral op bedrijven die bossen en houtland in bezit hebben of dit beheren. Wij streven ernaar kansen te benutten die zijn gerelateerd aan drie belangrijke factoren op lange termijn: de groeiende vraag, het krimpende aanbod en het financiële belang van hout. Wij beleggen niet in ecologisch gevoelige regio's of landen waar de integriteit van het bosland niet is gewaarborgd.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Global Megatrend Selection

 

Met de focus op de fundamentele veranderingen die zich de komende decennia voordoen, kunt u met een multi-themastrategie potentiële langdurige groei behalen. Onze Global Megatrend Selection -strategie streeft ernaar om beleggers met een lange termijn horizon te belonen. Het is een benadering die verder kijkt dan de volatiele en onvoorspelbare schommelingen in de economische cyclus. De strategie streeft ernaar om te beleggen in de regio’s met de meest overtuigende kansen, waaronder snel groeiende opkomende markten. Dit fonds biedt u binnen een enkel fonds blootstelling aan negen fundamentele megatrends: Agriculture, Clean Energy, Digital Communications, Health, Premium Brands, Robotics, Security, Timber en Water.

 

Voor meer informatie over dit beleggingsfonds klik op de brochure.

Health 

 

De levensverwachting neemt over de hele wereld toe en mensen verwachten een steeds hogere levensstandaard. Dat betekent dat mensen ook steeds betere kwaliteit verwachten als het gaat om gezondheidszorg. Farmaceutische, medische, verzekerings-, en gezondheidszorgbedrijven proberen aan deze mondiale behoefte te voldoen. Onze Health -strategie streeft ernaar de aantrekkelijkste beleggingskansen te identificeren op drie relevante terreinen: actuele innovatie in de productie van nieuwe medicijnen en generieke medicijnen, verdere modernisering van apparatuur en diensten en de ontwikkeling van doeltreffendere instrumenten en technologie.  

 

Environmental Megatrends Selection 

 

In 2030 zal de wereld drie miljard meer consumenten in de middenklasse tellen. De wensen en ambities van deze middenklasse zullen verdere druk zetten op de eindige natuurlijke hulpbronnen van de aarde en leiden tot schaarste en kwaliteitsproblemen. Milieubescherming is tegenwoordig een prioriteit voor consumenten, bedrijven en overheden geworden. De wereldwijde bewustwording, technologische ontwikkelingen en gezondheidszorgen ondersteunen een wereldwijd streven naar ecologische duurzaamheid om de natuurlijke hulpbronnen van de aarde te beschermen. De Global Environmental Opportunities -strategie biedt beleggers het vooruitzicht van een positief bijdrage aan een duurzamere wereld en aantrekkelijke kapitaalwinsten.

 

Digital Communications

 
Digitale technologie, en in het bijzonder de groei in mobiele internettoegang, is een revolutie geweest voor de wereldeconomie. Digitale technologie zorgt voor snellere, goedkopere en meer gepersonaliseerde oplossingen voor bedrijven en klanten. Het komende decennium wordt een periode van drastische ontwikkeling en innovatie. Bekende ideeën zullen plaats gaan maken voor nieuwe ontwikkelingen. Dit levert een hoog groeipotentieel en ongekende kansen voor beleggers op. De wereldwijde interactie wordt gestroomlijnd door de toename van innovatieve gedeelde platforms, op de cloud gebaseerde overdracht en sociale media. Daarnaast verandert de relatie tussen consumenten en bedrijven ingrijpend door e-commerce, geautomatiseerde distributie en instant klantrelaties..

 

 
x

De op deze site gebruikte cookies hebben tot doel om de gebruikservaring voor de bezoeker te verbeteren en om statistische gegevens te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies weigeren en de parameters wijzigen door op de volgende link te klikken: Cookiebeleid. Als u verder gaat met uw bezoek aan deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies voor de bovenstaande doeleinden.